Salı, Ağustos 20

İbretli Ayetler

Haşr Süresi 1-2.Ayetler

İbretli Ayetler
  1.                  Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 2.                  O, kitap ehlinden inkâr edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah’ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü’minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın.[1] [1] .  Hz. Peygamber Medine’ye hicret edince, Yahudiler’den Nadîroğulları ile tarafsız kalmaları konusunda bir antlaşma yapmıştı. Bunlar, Bedir zaferinden sonra, Hz.Peygamber’i kastederek “Bu zat, Tevrat’ta geleceği haber verilen peygamberdir” demelerine rağmen

Nâzi’ât Süresi 1-26.Ayetler

İbretli Ayetler
  1.         Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,  2.         Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,  3.         Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,  4.         Derken, öne geçenlere,  5.         Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).  6,7.      Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.  8.         O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.  9.         Onların gözleri (korku ile) inecektir.  10.       Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisingeriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz?”  11.       “Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?”  12.       “Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür” dediler.  13.       Hâlbuki o, bir haykırıştan (sûr’un üfürülmes