Çarşamba, Mayıs 22

İbadet

Ramazan ve Oruç Üzerine Düşünceler

Ramazan ve Oruç Üzerine Düşünceler

İbadet, Muzaffer Coşkun, Oruç
Ramazan ve Oruç Üzerine Düşünceler Ramazan ayında dini terimler olarak Ramazan, oruç, sahur, imsak, iftar, teravih, fitre, zekat ve kadir gecesi akla gelir. Kuran da ay ismi olarak yalnız Ramazan ayının ismi geçmektedir. (Bakara:2/185) Ramazan ayında oruç tutmak, İslamın beş şartından biridir ve bedeni bir ibadettir. Oruç Medine-i Münevvere de Hicri II. Yılda farz kılınmıştır.(Bakara:2/183) Farz ibadetlerden yalnız namaz Mekke-i Mükerreme’de  Hicretten 18 ay önce Medine de farz kılınmıştır. Orucun farzı üçtür: Niyet etmek (Kalp ile farz, dil ile sünnettir) Niyetin evvel ve ahirini bilmek. Kuşluk vakti ile başlar, akşam vakti ile biter. Orucu korumak, yani imsaktan iftara kadar yeme-içme ve şehevi şeylerden kendini korumaktır. Aziz okuyucular, bugünlerde

Zilhicce Ayının Fazileti Nedir?

İbadet
Zilhicce ayının fazileti nedir?Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.) [İbni Mace](Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.) [Beyheki](Terviye günü oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz](Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin](Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günüyse on bin güne eşittir.) [Beyheki](Allah indinde zilhiccenin ilk o

Kurban İle İlgili Sorular

İbadet
KURBAN İLE İLGİLİ SORULAR :1- Kurban Bayramı’nda kurban kesmenin dinî hükmü nedir? Kurban kesmenin fıkhî açıdan değerlendirilmesi hususunda fakihlerin arasında görüş farklılıkları bulunmaktadır. Hanefî mezhebinde çoğunluğun ve bazı müctehit imamlarının görüşüne göre; dinen aranan şartlara (Müslüman, akıllı ve bulûğ çağına erişmiş, yolcu olmayan, belirli bir malî güce) sahip olan kişilerin kurban kesmesi vâciptir. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise; kurban kesmek müekked sünnettir. Kur’an’da Hz. Peygamber’e hitaben; “Rabb’in için namaz kıl, kurban kes” (el-Kevser, 108/2) buyurulmuş olması ve Hz. Peygamber’in hadislerinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmelerini istemesi, hatta “Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.” (İbn Mâce, “Edâhî, 2; Müsned, II, 321)

İbadet

İbadet
Kulluk vazifemiz olan ibadetler, Rabbimize karşı yükümlü olduğumuz görevlerimizdendir. İbadet, ilmi ve kudreti bütün kâinatı kaplamış olan Allah’a saygı, tazim ve teşekkür maksadı ile yapılan bir vazifedir. İnsan Allah’a olan inanç ve bağlılığını ibadet ve duaları ile ispat eder. Allah’a karşı kulluk vazifelerini yapan insanların duyduğu mutluluk, bütün manevi dertleri alır götürür ve Müslüman stressiz, taptaze bir biyojik mekanizma ile adeta yenilenmiş olarak hayata devam eder. Hem gençleşmiş olarak, hem de cennette kendisine verilecek olan ebedi hayatın müjdesini ruhunda duyarak …

Müslüman Nasıl Yaşamalı

İbadet
Müslüman Nasıl YaşamalıRütbe, makam ve mevkilerin hükmü kabir kapısında sona erer, kabir ve ahirette geçer akçe ancak Allah yolunda yaptıklardın, kazandıklarındır. İçki ruhun ölümüdür! ölüm denenmez; ancak günü geldiğinde yaşanır. Cennete girmenin şartı; imandır, ilimdir, ibadettir. Allah Teala'ya en yakın olunan vakit, namaz vakti; namazın içinde o'na en yakın olan hal de secde halidir. İman ve namaz ikiz kardeş gibidir. Şeytanın insan üzerine en fazla düştüğü anlar, ibadet anlarıdır. Bazı nimetlere sahip olmamak, en büyük nimettir. Kalbin arzusu, inanmak ve yaratanı sevmektir; düşmanı küfürdür, şirktir. Susmak; yorulmadan yapılan bir ibadettir. İnsanı özür dilemekten kurtardığı gibi, kiramen kâtibi meleklerine rahatlıktır. Allah'a gerçek anlamda teslim olan bir insan, kendisine yalnızca

Uykunuzu İbadete Çevirmeye Ne Dersiniz?

İbadet
  İnsan yaratılışı gereği gündüz çalışmakta ve yorulmakta; gece ise dinlenmek için uyumaktadır. Bünyemiz gece uykusuna muhtaçtır. Kuran'da Cenab-ı Hak, "Uykunuzu dinlenme vakti kıldık" (Nebe', 78/6-16) ayetiyle bu nimete ve bu beşeri ihtiyaca işaret eder.Günde en az altı saat uyuyan bir insan, ömrünün en az dörtte birini uyku ile geçiriyor demektir. Ki, küçük bir rakam değildir. Genelde bizlerin de içinde bulunduğu çoğunluk 8-10 saat arasında uyumaktayız. 60 sene yasayan bir insan için uykulu geçirdiği vakit yaklaşık 22 senedir. Hayatımızda böylesine önemli bir yere sahip olan uykuya sünnet-i seniyye gözetilerek girilirse, uykumuza inşallah ibadet mahiyeti kazandırmamız mümkün olacaktır. Yatma esnasında uymamız tavsiye edilen sünnet-i seniyyeler: Yatağa abdestli girmek, sağ yanı üzerine ya

Bayram Günü Neler Yapılır

İbadet
Bayram günü şunları yapmak sünnet ve müstehaptır :   1.Erken kalkmak 2.Gusl abdesti almak 3.Misvak kullanmak 4.Güzel koku sürmek 5.Yeni ve temiz elbise giymek 6.Namazdan önce tatlı bir şey yemek 7.Yüzük takmak 8.Camiye erken gitmek 9.Giderken tekbir getirmek 10.Mü’minlere selam vermek 11.Güler yüzlü olmak 12.Çok sadaka vermek 13.Dargınları barıştırmak 14.Akrabayı ziyaret etmek 15.Din kardeşlerini ziyaret etmek 16.Ziyarete hediye götürmek 17.Kabirleri ziyaret etmek.

Mü’minlerin Bayramı Beştir

İbadet
Mü’minlerin bayramı beştir :   1.Bir mü’minin sol omzundaki melek, yazacak bir kötülük bulamazsa,  2.Son nefeste melekler tarafından cennetle müjdelenirse,  3.Kabri cennet bahçesinden bir bahçe olursa,  4.Arşurrahman altında enbiya, evliya, ulema ve suleha ile gölgelenirse,  5.Sırat köprüsünden selâmetle geçerse.