Pazar, Aralık 15

Baba

* Baba,fâni hayatın,terbiye veren ise,ebedî hayatın sebebidirler.

                                                                              Hz.Ebu Bekir (R.A.)

* Babana riayet edersen,sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsin.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Bir babadan,gücünün ve kazancının üstünde hayati kıymetler beklemek,ana ve çocuklar için hak değildir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

* Türk İslam ahlâkında,bilhassa ana-baba ve hocanın hatırı unutulmaz.Bunların unutması,âile,dostluk ve cemiyyet bağlarını yok eder.

                                                                              Prof.Mehmet KAPLAN

* Yetişkin insan ! İhtiyarlığında çocuklarından beklediğin şey,senin babana yaptığın olmalıdır.

                                                                              Pit TAKOS

* Baba,âilenin saâdet semasından bir güneştir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

* En kötü baba kimlerdir bilir misiniz ? Gençliklerinde yaptıklarını unutanlardır.

                                                                              Deniz DİDEROT

* Bir baba,yüz evlada bakar da yüz evlat,bir babaya bakmaz.

                                                                              G.D.Annuzio

* İnsan,babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman anlar.

                                                                              Johann Wolfgang GOETHE

* Bir baba,yüz öğretmene bedeldir.

                                                                              George HERBAT

* Babanın gizlediği şey,oğulda açığa çıkar.

                                                                              Fricdrich NİETZSCHE

* Baba,koruma ve yardımın,anne şefkat ve sevginin sembolüdür.

                                                                              Lâ Edrî

  A T A S Ö Z L E R İ :

* Babanın kıymetini baba olmayan bilmez.

* Baba ocağı,satılmaz,tüttürülür.

* Baba,oğlunun fenâ olduğunu istemez.

* Babadan mal kalır,insanlık kalmaz.

* Bir baba;kendini,kudretinden aşağı derecede,çocuklarını,kudreti nisbetinde,kadınını da,kudretinin fevkinde giyindirmelidir.

                                                                              Arap Atasözü

* Baba,oğlunun meth,oğul,babasını tekdir etmemeli.

                                                                              Çin Atasözü

202 Okunma

Bir cevap yazın