Pazartesi, Mayıs 20

Âile

* Bir evin temeli çürük ise,yine bir müddet dayanır.Fakat içindeki kadın fena ise hemen yıkılır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* Diyânet gölgesi altında kurulan ve yaşayan âileler;Dünyâ ve âhiretin saâdet saraylarıdır.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

* Âile ; mutluluk ve ızdırabın müştereken yaşanıldığı,mukaddes bir müessesedir.

                                                                              A.Rıza DEMİRCAN

* Âile yapısında kadın,binanın temel taşıdır.

                                                                              Kemal CENGİZ

* Bir âile ile bir krallığı yönetmek arasında,pek büyük bir fark yoktur.

                                                                              Michel de MONTAİGNE

* Âilesine bağlı olan,vatanına da bağlı olur.

                                                                              Ludwig Von BEETHOVEN

* Her âilede ; melekler de bulunur,şeytanlar da.

                                                                              Joseph ROUX

* İnsanın evi,gönlünün bağlı olduğu yerdir.

                                                                              Napoleon BONAPARTE

* Âile,hayatımızın özü,huzur ve saâdetimizin kaynağıdır.

                                                                              Ahmet ŞAHİN

* Âile toplumun nûvesi (özü) dir.Onu tahrîbe yönelen her şey,toplumun tahrîbine yönelmiş demektir.

                                                                              Samuel BUTLER

  H İ K M E T L E R  :

* Âile,cemiyetin esas unsurudur.Bağları gevşer ise,nihâyeti felâkettir.Cemiyeti ölüme götürür.

* Kahve,meyhane,sinema ve tiyatroya tehâcüm,âile yuvalarında sevginin iflasına işarettir.

* Yuvanın temeli sevgi,sıcaklığı anlaşma,çatısı da saygıdır.

* Âile,erkek için bir mâlikâne,kadın için ise bir istihkâmdır.

* Âilenin iki temeli vardır : Yatak ve Beşik.

* Âile,kralların bile giremediği bir kaledir.

* En mükemmel ev,içinde fazla şeyler bulunmayan,fakat lüzumlu şeyleri de eksik olmayan evdir.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Kuş yavrusu yuvasında gördüğünü yapar.

* Her kuş,kendi yuvasına sığınır.

* Ev yıkanın , evi olmaz.

27 Okunma

Bir cevap yazın