Çarşamba, Mayıs 22

Ahmaklık, Budalalık ve Aptallık

* Ahmak kişi kendini iki şeyde belli eder,o da,manasız konuşmak ve kendisine sorulmadan cevap vermektir.

Hz. Ebûbekir (R.A.)

* Ahmak kimse ile arkadaşlıktan sakın,şüphesiz ki o bazen sana faydalı olmak isterken,zarar verebilir.

Hz. Ömer (R.A.)

* Kişinin aklını beğenmesi,ahmaklığa delildir.

Hz. Osman (R.A.)

* En şiddetli fakirlik ahmaklıktır.

Hz. Ali (R.A.)

* Şu üç huy kimde bulunursa;Allah’a vâsıl olmaz: ahmaklık,kibir,cimrilik.

Ahmed RÜFÂİ (K.S.)

* Dört şey bedbahtlık eseridir : câhillik,tembellik,kimsesizlik,bayağılık.

Ferîdüddîn ATTAR (K.S.)

* Bir ahmak ki,saçını siyaha boyuyor,ihtiyarlıktan gençliğe dönmek istiyor.Kara karganın,ak doğan kadar kıymetli olmadığını bilmiyor,demektir.

Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)

* Ahmak kişinin alâmeti üçtür :Allah’ı zikretmez,çok konuşur,ibâdete karşı tembeldir.

Ferîdüddîn ATTAR (K.S.)

* Ahmak adamın iki nişanı vardır;çocuklarla yoldaşlık ve kadınlara düşkünlük.

Ferîdüddîn ATTAR (K.S.)

* Nasıl, bir at üzerindeki zengin koşumların farkında olmazsa;vurdum duymaz,zevksiz bir ahmak da içinde yaşadığı nimetlerin tadına varamaz.

Michel de MONTAİGNE

* Ahmaklığın alâmeti  üçtür : sebepsiz yere darılmak,lüzumsuz konuşmak,tanımadan itimat etmek.

MAdame ROLAND

* İyi kalpli sersemler,varını yoğunu,iltifat toplamak uğruna harcarlar.

William SHAKESPEARE

* Kendini olduğundan az göstermek,tevâzu değil,budalalıktır.

P.Syrus

* Yaş artmakla budalalık eksilmez.

Hebbel

H İ K M E T L E R  :

* Şu dört şey bedbahtlık alâmetidir : Evladû iyâlin çokluğu,malın azlığı,komşunun kötü olması,kadının kocasına hiyanette bulunması.

* Ahmak oldur,dünya için gam yiye.Ne bilirsin kim kazana,kim yiye.

* Ahmak insana cevap vermemek,onun cevâbıdır.

* Aptallıkla gurur,bir kökten yetişirler.

A T A S Ö Z L E R İ  :

* Ahmak işittiğini,akıllı gördüğünü söyler.

* Sağırın kulağı duymaz,ahmağın her yanı.

* Ahmağa yüz,aptala söz vermeye gelmez.

* Aptal düğünden ,çocuk oyundan usanmaz.

* Haylaz kalan,iflah olmaz.

* Aptallar yüzlerinden,çılgınlar da sözlerinden belli olur.

Alman Atasözü

25 Okunma

Bir cevap yazın