Çarşamba, Mayıs 22

Ahlâk

* Güzel ahlâk en hayırlı dosttur.Çirkin ahlâk en zararlı düşmandır.
Hz.Ömer (R.A)
* En güzel edep;güzel ahlâk,en şiddetli fakirlik;ahmaklık,en vahşi vahşet;kendini beğenmek ve en üstün zenginlik;akıldır.
Hz.Ali (R.A.)
* Ahlâk güzelliği ,bedenden daha güzel ve daha devamlıdır.
Hz.Ömer (R.A)
* Her yaranın ilacı varda kötü huyun ilacı yoktur.
Hz.Ali (R.A.)
* Zindanların en darı;ahlâkı,ahlâkına uymayan insanlarla oturmaktır.
Ebu Aliyy’i Rudbâri
* Her derde bir deva bulunur.Lakin ahlâksızlık illetini iyi edecek bir ialç yoktur.
Hz.Ali (R.A.)
* Ahlâkı kötü insanlarla sohpet etme ki,günah irtikabına meyletmeyesin.
İmam-ı Âzam (R.A.)
* Güzel huy zenginlik sayılır.
Hz.Ali (R.A.)
* Bütün cihanı araştırdım,iyi huydan daha iyi bir riyâkat görmedim.
Mevlana Celaleddin-i Rûmî (Ks.)
* Milli ahlâk olmayan yerde millette medeniyette olmaz.
Ziya PAŞA
* Sâde bir sözdür,hikmetlerin en mücmeli:Tek halâs imkanı var:Ahlakımız yükselmeli.
Mehmet Âkif ERSOY
* Hâlis ol ki,sâlah bulasın.Sâlih ol ki,halâs olasın.
Mahmut YAZIR
* Şen adam güneşe benzer,gittiği yeri aydınlatmış olur.
Cenab ŞEHABEDDİN
* Oyuncak sanmayın ahlâk-ı milli,rûhî millidir.Onun ilkâsı en korkunç ölüm,mevt-i külli’dir.
Mehmet Âkif ERSOY
* İyi huylu bir insanın hayatı,yer yüzü cennetidir.
Cemaleddin İNANIR
* Yaratıkta soyun rolü ne ise,cemiyette ahlâkın rolü odur.
Vahap OKAY
* İlim ve hünerle iyi ahlâk kazanmak,sizin elinizdedir.Elinde olan şeyi bırakıp başkalarına müracaat etmek,ahmaklıktır.
Mme’de STAEL
* İyi ahlâklı ve erdemli iseniz,ömrünüzün son demlerinde size kimsenin veremiyeceği gücü onlar verirler.
Walter SCOTT
* Güzel bir yüz yada nazlı bir davranış bile yürek kötü ise,fena ahlâkı gizleyemez.
Andre MAUROİS
* İskender,adı güzel,ahlâkı kötü bir adama demiş ki : < Ya adını değiştir,yada ahlâkını.>
Büyük İskender
* Ahlâkta,sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz,ancak yapılır.
Ernest RENAN
* Ahlâk,insanla beraber ve onun içinde doğar.
Anatole FRANCE
* Güzel ahlâktan daha büyük hiçbir şey yoktur.
Ovid
* Milletler parasızlıktan değil,ahlâksızlıktan çökerler.
Çiçero
* Ahlâksızlık,karanlıkların dostudur.
Jean-Jacques ROUSSEAU
H İ K M E T L E R  :
* İyi ahlâklı kimse,yabancıların yanında yakın sayılır.Kötü ahlâklı kimsede yakınlarının yanında yabancı olur.
* Fena huyların en alçağı : Bir adamın bildiği ayıbını veyahut bir sırrını neşr ve ifşâ etmektir.
* Bir ülkenin ahlâk bakımından nasıl yönetildiğini anlamak isterseniz,o ülkenin müziğini inceleyiniz.
* Dünya da en tehlikeli huy,hasmının kabahatlerini büyük görüp de,faziletini saklamaktır.
* İyi ahlâk,eziyetleri kabullenmek,az kızmak,güler yüzlü olmak ve tatlı konuşmaktır.
* Güzel huylu olanın can verirler sözüne,çirkin huylu olanın kimse bakmaz yüzüne.
* Ahlâkı güzel olana her taraf vatan,ahlakı çirkin olana her taraf zindan.
* Zararı kendine değil yalnız, dünyâyı ateşi verir ahlâksız.
* Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu.
* Ahlâk iledir nizâm-i âlem,ahlâk iledir Kemal-i âdem.
* İyi huy odur ki,ne kimseden incine,nede kimseyi incite.
* En güzel ahlâk,haram şeylerden sakınmaktır.
* İyi ahlâk evi şenlendirir ve ömrü uzatır.
A T A S Ö Z L E R İ  :
* Ahlâkı kötüleşen kimsenin rızkı daralır.
* Güzel ahlâk rızıkların hazinesidir.
* Güzel yüzlüğe kırk günde doyulur,güzel huyluya kırk yılda doyulmaz.
* Huyu iyi olanın itibârı fazla olur.
* Simâ ahlâkın kaynağıdır.
* Ahlâksız millet,evlâtsız evdir.
* Ahlâk yıkıldı,insan ahıra tıkıldı.
* İnsanın soyu bir,huyu bindir.

* Güzelliğe kapılma,huya bak.

24 Okunma

Bir cevap yazın