Çarşamba, Mayıs 22

Adalet

Adalet

* Hangi vâli birine zulmeder ve o zulüm bana şikayet olunur da; ben o zulmü izâle etmez isem, o kimseye ben zulmetmiş, adâletten ayrılmış olurum.

Hz.Ömer (R.A.)

* Bir devletin devam ve bekâsı, adâletle mümkün olur.

Hz.Ali (R.A.)

* Cehalet yoluna giren, adalet yolunu bırakır.

Mansur b.Ammar (R.A.)

* Kılıcın yapamadığını, adâlet yapar.

KANUNİ,Sultan Süleyman

* Nizâm-ı Âlem için, dinsiz bir padişahın adâleti, dindar bir padişahın zulmünden daha iyidir.

Abdurrahman Câmi (K.S.)

* İnsanlığın bekâsı medeniyet ile, medeniyetin ayakta durabilmesi de adâlet iledir.

M.Hamdi YAZIR

* Adâlet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.

R.Halit KARAY

* İskender, Aristoteles’e sormuş: < Hükümdara şecaât mi,adâlet mi,hangisi daha çok lâzım? > Cevap vermiş : < Adâlet yürüyen bir yerde, şecaâte ihtiyaç kalmaz. >

ARİSTOTELES

* Hakimin dört vazifesi vardır : Nezâketle dinlemek, akıllıca konuşmak, temkinli düşünmek ve tarafsızca karar vermek.

SOKRATES

* Adâlet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

İmmanuel KANT

* Adâletin kuvvetli, kuvvetlinin de âdil olması gerekir.

Blaise PASCAİ

* Bırakın, adâlet yerini bulsun; İsterse kıyâmet kopsun.

William WATSAN

* İyi olmak kolaydır, zor olan âdil olmaktır.En mükemmel adâlet ise vicdandır.

Victor HUGO

* Suçlunun berâat ettirildiği yerde, hâkim hüküm giyer.

Publilius

* Ülkeler kılıçla alınır, ancak adâletle korunur.

TİMURLENK

 

H İ K M E T L E R  :

* Adâlet, kutup yıldızı gibi yerinde durur. Ve geri kalan her şey onun çevresinde döner.

* Adâlet birleştirir, zulüm dağıtır.

* Harcı, adâlet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır.

* Âdil kimse ona derler ki, sevâbı günahına gâlip gesin.

* Milletin ölçü ve terâzisi adalettir.

* Âdilin bir saatlik adâleti, âbidin bir senelik ibâdetinden evlâdır.

 

A T A S Ö Z L E R İ :

* Adâletle zulüm bir yerde durmaz.

* Adâlet olan yerde selâm gerekmez.

* Adâlet varsa, rezâlet yoktur.

* Âbidin ibadeti nefsini, âdilin adâleti âlemi islâh eder.

 

Arap Atasözü

* Adâletsiz bir memleket, güneşsiz dünyaya benzer.

Arap Atasözü

* Geciken adâlet, adaletsizlik getirir.

Macar Atasözü

36 Okunma

Bir cevap yazın