Çarşamba, Mayıs 6

Abdest Duaları

ABDEST DUALARI

Abdeste başlarken önce niyet edilir, sonra eûzübesmele çekilir. Sonra da her bir âzayı yıkarken şu duâlar okunur:

ELLERİ YIKARKEN

“Elhamdü lillâhi’llezi ceale’l-mâe tahûran ve’l-İslâme nûran…”
“Suyu temizleyici, İslâm’ı da nûr kılan Allah’a hamdolsun…”

 

AĞIZA SU VERİRKEN

“Allahümme e’inni alâ tilâveti’l-Kur’an ve
zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike…”
“Ey Allah’ım, Kur’an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibadeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!..”

 

BURNA SU VERİRKEN

“Allahümme erihnî râihate’l-Cenneti velâ turihnî râihate’n-nâr…”
“Allah’ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissetirme!”

YÜZÜ YIKARKEN

“Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh..”
“Allah’ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü ak çıkar!”

 

SAĞ KOLU YIKARKEN

“Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibni hisâben yesîrâ…”
“Allah’ım, kitabımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!”

 

SOL KOLU YIKARKEN

“Allahümme lâ tu’tinî kitabî biyesârî velâ min verai zahrî…”
“Allah’ım, kitabımı solumdan ve arkamdan verme.”

 

BAŞI MESHEDERKEN

“Allahümme Ezillenî tahte zilli arşike yevme lâ zılle ilâ zıllü arşik…”
“Allah’ım, Arş’ın gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arş’ın gölgesinde gölgelendir…”

 

KULAKLARI MESHEDERKEN

“Allahümme’c alnî mine’llezîne yestemiûne’l-kavle feyettebiûne ahseneh…”
“Allah’ım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle…”

 

BOYNU MESHEDERKEN

“Allahümme a’tik rakabetî mine’n-nâr…”
“Allah’ım, boynumu Cehennem ateşinden âzâd eyle!…”

 

AYAKLARI YIKARKEN

“Allahümme sebbit kademeyye alâ’s-sırati yevme tezillu fîhi’l-akdâm…”
“Allah’ım, ayakların sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sabit eyle, kaydırma!..”

 

ABDESTTEN SONRA
Abdestten sonra bir veya üç kere de Kadr Sûresini okumak da abdestin âdâbındandır.

401 Okunma

Bir cevap yazın