Pazar, Mart 3

Aylar: Ocak 2013

İslam’da Meşru Olmayan Kazançlar

İslam’da Meşru Olmayan Kazançlar

Muzaffer Coşkun
İslam’da Meşru Olmayan Kazançlar Sevgili Okuyucularım, insanlığın ve ahlakın başını büyük sıkıntılara sokan üç büyük bela vardır: Bunlar; içki,kumar,zina. Bu üçü de maddi hayatımızı sömüren ve manevi hayatımızı kemiren bizi bizden ayıran kıymetli vakitlerimizi heba eden baş düşmanlarımızdır. Kumarla, mal itlaf (telef) olur. Vakti israfla heba (boş yere harcamış) olur. İradesi zayıf mü’minin bu yolda kazancı da haram olur. Haram kazanç; hile, düşmanlık ve kin demektir. Evet kumar bir felaket tuzağıdır. Tutulanların kurtulması pek müşküldür. Mahvolan servetler, yıkılan yuvalar, boynu bükük kalan masum yavrular. Bu gibi bataklıklardan uzaklaşıp insana, insanca yaşamayı, ölmeyi öğreten İslam dini, içki ile kumarı, Hicri 3.yılında Maide Suresinin 90-91.Ayetleriyle kat’i surette yas

Bu Ülke Gazetesinin Şubat 2013 18.Sayısı Çıktı

Son Haberler
Bu Ülke Gazetesinin Yıl:2 Şubat 2013, 18.Sayısı Çıktı Bu Ülke Gazetesi 18.sayısı için "Anayasanın 58. maddesinde,“Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden,suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir. Anayasanın 5.maddesi de sosyal devlet anlayışını vurguluyor.Bir sosyal devlet vatandaşlarını herhangi bir madde ya da olgu bağımlılığına sürükleyemez. Halbuki kumarın bağımlılık yarattığı bilimsel açıdan defalarca ispat edilmiş bir şeydir. Sürekli kazanma arzusu kaybetme korkusu insanlarda tetikleniyor." bu durumu manşetimize çektik dediler. Bu ülke gazetesi web sayfası ve irtibat : http://www.buulkegazetesi.com İbretli.Net olarak Bu Ülke Gazetesinin 18.sayısının hayırlı olmasını diler, başarılarının

Çocuk Sevgisi

Serdar Çil
  Nebiler Serveri Sallallahu Aleyhi Veselem, torunu Hasan’ı öpmüştü. O esnada yanında bulunan Akra ibn Habis ‘’ Benim on çocuğum var; daha hiçbirini öpmüş değilim’’dedi. Resulullah  ona baktı ve şöyle buyurdu: ‘’ Merhamet etmeyene merhamet olunmaz’’ Sahihi Buhari de yer alan bu hadis bize nasıl dersler veriyor değil mi? Ya Resulullah bizim buraların babaları biraz sert olur. Çocuklarıyla aralarında mesafeler olur. Pek konuşmazlar çocuklarıyla, dertleşmezler, sıkıntılarını, ne istediklerini merak etmezler. Babanın olduğu yerde çocuk sessizliğe mahkum gibidir. Gizli bir mücadele sürer evlerde, baba sevgisini belli ederse saygınlığını yitireceğine inanır. Anneler aracıdır çoğu zaman. En sıkıntılı anların ilacıdır anneler. Bir köprü vazifesi görürler. Biz ataerkil bir milletiz. Asya bozkırları

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ Ara Sınav Sonuçları Açıklandı

Son Haberler
2012-2013 GÜZ DÖNEMİ-Ara Sınav Sonuçları Açıklandı 2012-2013 Güz Dönemi Açıköğretim fakültesi arasınav sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin beklediği sınavların sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenebilmek için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin bir hizmeti olan internet adresinden TC kimlik numaralarını girerek öğrenebilecekler. Açıköğretim fakültesi öğrencileri arasınav sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaralarını girerek beklemeden öğrenebilecekler.http://ogrenci.anadolu.edu.tr veya http://aofsinav.anadolu.edu.tr İbretli.Net ailesi olarak Tüm Öğrencilerimize başarılar dileriz.

Mevlid Kandili

Kandiller
Mevlid Kandili "Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki  daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." (Âl-i İmrân, 164) Mevlid Kandili   12 Ocak 2014 Pazar gününü Pazartesi gecesine bağlayan gece Mevlid kandilidir. Bu gece ; “(Resûlum!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya Sûresi: 107) ayet-i kerimesinde de belirtildiği üzere alemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem Efendimiz’in doğduğu gecenin yıldönümüdür. Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Herşey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü. Ruhlar birşey bekliyor, bir nurun zu

Muzaffer Coşkun’un 101 Kıssa Kitabı Çıktı

Son Haberler
  Muzaffer Coşkun’un ilk kitabı “İbretli Sözler ve Yıldızlı Cümleler” , ikinci kitabı “Nasıl Başardılar ve Muvaffakiyetin Sırları” ndan sonra üçüncü kitabı olan “101 Kıssa: Sebep-Olay-Sonuç” kitabı 2012/9.Ayda Gonca Yayınevinden çıktı. Hocamız İslam Büyüklerinin ve bilgelerin geçmiş hayatındaki ibret ve ders verici hayat hikâyelerinden derleyerek 101 tanesini istifademize sunmuştur. İçindekilerden: Çadırda Büyüyen Kadının İkazı Demircinin Duası Karıncadan Alınan Ders Baba Nasihatı Birliğin Önemi Elmanın Bedeli Boa Yılanı ile Oğlak En Büyük Ders “Bir kıssadan bir hisse” kabilinden faydalı olacağını umduğumuz “101 Kıssa” kitabını tüm kitap marketlerinde bulabilirsiniz.  

Türbe Ziyareti ve Adabı

Serdar Çil
  Bazı ‘Köklü’ Geleneklerimizin Kökü Kurusun Yüzyıllardır Kuran ve Sünnet haritasına dâhil olan ana başlıkların en önemlileri birtakım uydurmalara katık edilmeye çalışılmış, din arkadan hançerlenmiştir. Hiç şüphesiz, bu uydurma tasavvurları her uygulayan kötü niyetle hareket etmek istememiştir. Ancak, cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artıyor. İslam Tarihi uzak coğrafyalara yayılan bir medeniyetin oluşturduğu halk yığınlarının içinden gelen bir tarih. Hiç şüphesiz bu coğrafya halkları, İslam’dan önce de çeşitli inanışlara sahipti. Türkler Şamanizm’den, Farisiler Zerdüştlükten, Araplar putperestlikten gelen bir takım inanışlarını bırakmış olsalar da evvelden kalan masallarını, hikâyelerini, sözde kutsallarını sanki gerçekmiş gibi İslam’ın içine katma çabası yüzyıllardır devam etmekte.